پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای (SCID) DSM-IV (13
30 بازدید
محل نشر: تازه های علوم شناختی » بهار و تابستان 1383 - شماره 21 و 22
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی