اثر بازگویی روانشناختی و مداخلات رفتاری گروهی بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله
30 بازدید
محل نشر: تازه های علوم شناختی » پاییز و زمستان 1383 - شماره 23 و 24»8 صفحه - از 85 تا 92
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی