درمان شناختی - رفتاری اختلال تبدل خواهی با تأکید بر درمان معنوی: بررسی موردی
32 بازدید
محل نشر: اندیشه و رفتار » زمستان 1382 - شماره 35
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی