مثل های گویش ده آبادی
30 بازدید
محل نشر: فرهنگ مردم » پاییز و زمستان 1385 - شماره 19 و 20
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی