همایش نوروز (مجموعه مقالات، نخستین همایش نوروز، بهار 1379)
28 بازدید
محل نشر: کتاب ماه هنر » بهمن و اسفند 1379 - شماره 29 و 30
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی